ඔබ කුමක් ඊ-ස්කූටරය, ස්මාර්ට් ස්කූටරය හා ඊ-ස්කේට්බෝඩ් අතර හොඳම කැමති ඇයි?

1920x896_ 副本

පෙනුම , ඔවුන් පෙනුම වෙනස් වේ, නමුත් මූලික වශයෙන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම ජනතාවගේ ඉතිරි මත රඳා, යම් ඉගෙනුම් ක්රියාවලිය සඳහා ඉතිරි හැකියාව අවශ්යතාව ගැන, කිසිවෙකු මේ ගමන් හොඳ ඔවුන් උපන් සිට ඇත.

图片 1

 

විදුලි ස්කූටරය එහි ග්රහණය මත දිශාව විශ්වාසය තබා ඇති අතර මිටෙන් මට්ටම, ගැටීමෙන්, විශේෂයෙන්ම සාමනේර හැකියාව අඩු කර ගත හැකි නිසා අග දෙකක් සමඟ සසඳන කල, තවත් ආරක්ෂිත ලෙස weel ලෙස ඉගෙන හා පාලනය කිරීමට පහසු වේ.

තිරිංග , ඔවුන් සියලු තිරිංග කාර්යය කර ඇති නමුත් තිරිංග ක්රමය වෙනස් වේ, විදුලි ස්කූටරය ගේ තිරිංග අත ලීවරයක් වම් මත යාන්ත්රික තිරිංග වේ තිරිංගයක් බොත්තම ඇත, ඔබ ද ඔබට පිටුපස රෝද පියවර හැක, එය නිෂ්ක්රීය තිරිංග වේ.

D3M 红 -1000-6_ 副本

මෙම ස්මාර්ට් ස්කූටරය හා විදුලි ස්කේට්බෝඩ්ජනතාව හා වාහන අවස්ථිති උනත්, තිරිංග පහසුවෙන් පාලනය කළ හැකි දේ වේගය, ඔවුන් ක්රියාකාරී තිරිංග ය, තිරිංග සමග අතුරුදහන් වනු ඇත අතර, ගේ බ්රේක්, වූකලී ඉතිරි මත රඳා පවතී.

වේගය , සාමාන්ය තත්වයන් යටතේ, වේගය විදුලි ස්කේට්බෝඩ් වේගවත්, තරණය හැකියාව අනෙක් දෙක වඩා යහපත් වන්නේ ය. සාමාන්ය වේගය 30km / h වේ, උපරිම වේගය 40km / h වේ, වේගවත් යන්න

 Koowheel විදුලි ස්කූටරය L8, උපරිම වේගය නිවාඩු කර්මාන්ත අතර 25 km / h වේ (ද උපරිම වේගය පරිශීලකයා විසින් APP සැකසුම thrugh 30KM / එච් සකස් කළ හැක)

ක උපරිම වේගය ස්මාර්ට් ඉතිරි ස්කූටරය K5 15KM / එච් වේ.

1

එය දැක ගත හැකි විදුලි ස්කූටර් L8 හා විදුලි ස්කේට්බෝඩ්වඩා වේගයෙන් වේ ස්මාර්ට් ස්කූටරය වේගය මත. අපි එය ඕනෑම තැනක යන්න ගෙන යන්න පුළුවන්. විදුලි ස්කේට්බෝඩ් කළෙක කාලය තුළ, වඩාත් කාර්යක්ෂම වඩාත් පැහැදිලි වේ. ඔවුන් සියලු කෙටි සංචාර සඳහා හොඳ මෙවලම් වේ.

විලාසිතාවක් ඉහත ඔබ හොඳම කැමති ඇයි වන කෙටි සංචාරය මෙවලම්, සිසිල්?

 


Post time: Apr-28-2017