Sut am ddiogelwch ar gyfer oedolyn marchogaeth sgwter trydan?

L8

Nawr bod y sgwteri trydan wedi dod yn ddewis poblogaidd ar gyfer hamdden a ffitrwydd. Mae'r bobl ifanc yn marchogaeth y cydbwysedd sgwter trydan , gall ymarfer cydbwysedd a atgyrch gallu, ac yn gallu hyrwyddo datblygiad y serebelwm a hybu datblygiad yr ymennydd, yn gwella cylchrediad cardiopwlmonaidd. Yn y broses o marchogaeth bwrdd cydbwysedd trydan , gan fod angen i chi gadw cydbwysedd bob cyhyrau rhan y corff yn mewn cyflwr o weithgarwch dwys, mae'r cydbwysedd cyffredinol drwy'r mudiad, i drin eu sylw a chyflymder ymateb, cynyddu hyblygrwydd y corff, gwella ffitrwydd corfforol, gwella deallusrwydd, felly mae'r sgwter hunan cydbwyso symudiad yn cael ei adnabod hefyd fel y "gêm pos", gall feithrin a gwella pobl ifanc yn weithredol, yn hyderus, yn gryf personoliaeth ymosodol, yn annibynnol,.

1

Yr ystyriaeth gyntaf yw diogelwch oedolion, sydd hefyd yn allweddol i gael cefnogaeth y teulu, ac mae'r sgwter hunan cydbwyso trydan i chi ei brynu a yw llwyddo yn yr ardystiad UL 2272 ai peidio, oherwydd mae hyn yn penderfynu ei fod yn ddiogel.

1. Mae'r hoverboard hunan cydbwyso symudiad gan ddefnyddio grym i reoli'r gallu cydbwysedd y corff, sy'n gwneud y cyhyrau goes i adfer a gwella yn sylweddol, ar yr un pryd, y droed yw'r pwyntiau mwyaf niferus o rannau o'r corff dynol, a gwaelod plât y droed mewn ffrithiant yn parhau i ysgogi'r Hunan Cydbwyso Sgwteri daith, yn gallu cael symbyliad acupoint, gwella swyddogaeth organau.

2. Yn y broses marchogaeth, oherwydd y cydbwysedd gynnal, gall y gwahanol rannau o'r corff cyhyrau amser, yn gwneud y ysgwydd, canol, coes, arddwrn, asgwrn y cefn a chymalau eraill wedi cael eu tymer. I gryfhau swyddogaeth goes yn effeithiol, ac i gynnal ei hyblygrwydd.

3. Gall marchogaeth tymor hir yn hyrwyddo cydbwysedd y gallu ymennydd a atgyrch nerf, gall wella ansawdd cwsg, yn llawn egni, yn llawn o bywiogrwydd ifanc, gwrth-heneiddio yn sylweddol, yn effeithiol atal achosion o glefyd Alzheimer.

4. Cydbwysedd sgwter trydan effaith ffitrwydd chwaraeon, ond gall hefyd reoli eich pwysau yn effeithiol, atal gordewdra.

5. symudiad car cydbwysedd Electric nid yn unig yn chwaraeon defnyddiol, neu weithgareddau cymdeithasol cain, yn gallu gwneud ffrindiau newydd, i gynnal gwahanol fathau o weithgareddau, yn cyfoethogi cynnwys bywyd, dileu a lleihau arferion drwg.


Post time: Apr-17-2017