چگونه در مورد ایمنی برای یک فرد بزرگسال سوار اسکوتر برقی؟

L8

در حال حاضر اسکوتر برقی تبدیل شده است انتخاب محبوب برای اوقات فراغت و تناسب اندام. جوانان سوار تعادل اسکوتر برقی ، می تواند تعادل و رفلکس توانایی ورزش، و می تواند به توسعه مخچه ترویج و ترویج و توسعه مغز، افزایش گردش خون قلبی ریوی. در این روند از سوار هیئت مدیره تعادل الکتریکی ، چرا که شما نیاز به حفظ تعادل هر یک از عضلات قسمت بدن است در حالت فعالیت شدید، تعادل کلی از طریق جنبش، به پرورش توجه خود و سرعت واکنش، افزایش انعطاف پذیری از بدن، بهبود آمادگی جسمانی، افزایش هوش، به طوری که روروک مخصوص بچه ها خود تعادل جنبش نیز به عنوان "بازی پازل"، می تواند کشت و بهبود جوانان فعال، با اعتماد به نفس، مستقل، قوی، شخصیت تهاجمی شناخته شده است.

1

در نظر اول ایمنی بزرگسالان، که آن هم کلید گرفتن حمایت از خانواده، و است برق روروک مخصوص بچه ها خود تعادل شما خریداری آیا گذشت گواهینامه UL 2272 و یا نیست، چرا که این امر، تعیین ایمنی آن است.

1. هاوربرد خود متعادل جنبش استفاده از زور برای کنترل توانایی تعادل بدن، که باعث می شود ماهیچه های پا به بهبود و بهبود قابل توجهی، در همان زمان، پا است که نقاط فراوان ترین بخش هایی از بدن انسان، و در پایین صفحه از پا در اصطکاک ادامه برای تحریک خود بالانس روروک مخصوص بچه ها سوار، می تواند تحریک طحالی دریافت کنید، بهبود عملکرد اعضای بدن است.

2. در فرآیند سواری، با توجه به تعادل حفظ، بخش های مختلف از ماهیچه های بدن تنش، می توانید شانه، کمر، ساق پا، مچ دست، ستون فقرات و مفاصل دیگر خو شده است. به طور موثر تقویت عملکرد پا، و برای حفظ انعطاف پذیری آن است.

3. سواری بلند مدت می تواند تعادل از توانایی مغز و رفلکس های عصبی ترویج، به طور قابل توجهی می تواند به بهبود کیفیت خواب، پر انرژی، پر از نشاط جوانی، ضد پیری، به طور موثر جلوگیری از وقوع بیماری آلزایمر.

4. تعادل روروک مخصوص بچه ها برقی اثر تناسب اندام ورزش، بلکه به طور موثر می تواند به کنترل وزن شما، جلوگیری از چاقی است.

5. جنبش ماشین تعادل الکتریکی نه تنها یک ورزش مفید است، یا یک فعالیت های اجتماعی ظریف است، می توانید دوستان جدید، به انجام فعالیتهای مختلف، غنی سازی محتوای زندگی، از بین بردن و کاهش عادات بد است.


Post time: Apr-17-2017