മികച്ച കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ബാലൻസിംഗ് സ്കൂട്ടർ 2017

ഒരു വിളിച്ചതിന് കാരണം സ്വയം ബാലന്സിങ് സ്കൂട്ടർ "കാര്യങ്ങൾ" എന്ന അടിയിലായി മുകളിൽ ഇഞ്ച് ഒരു എണ്ണം മേളത്തിമിര്പ്പില് പോലെ ഓടിക്കുന്ന അതേസമയം, തോന്നുന്നു എന്നതാണ്. നിലത്തു സമ്പർക്കം നിലനിർത്താൻ ഓർക്കുക. ഇതൊരു നല്ല രണ്ടു-വീൽ ആണ് സ്വയം വൈദ്യുത സ്കൂട്ടർ തുലനംആ കാരണം അതിന്റെ ഓപ്ഷനുകൾ ഒരു വഴി കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള അനുഭവം നൽകാൻ തയ്യാറാണ്. ഈ സ്കൂട്ടർ ഭൂരിപക്ഷം നേരത്തെ അത് തികച്ചും ഈടാക്കും വേണം അധികം ഓടിക്കുന്ന പ്രയോഗിക്കാൻ ഒരു ബ്രാൻഡ് അര മണിക്കൂർ പുതിയ റൈഡർ തരും വേണ്ടി, ബോക്സ് നിന്നു ശരിയായ നിരക്ക് ഈടാക്കാം. ബോർഡ് മണിക്കൂറിൽ 12 കിലോമീറ്റർ ഉയർന്ന സ്പീഡ് ഉണ്ട് മറ്റ് ബോർഡുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത എളുപ്പത്തിൽ ട്ര്യാവര്സ് മലകളും ചരിവുകളിൽ നോക്കാം. രാത്രി ചെലവ് അത് ചാർജ്ജ് സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് താപനില ഒരു ആഴത്തിൽ ഉണർന്നിരിപ്പാൻ പ്ലഗ് ഇൻ വിട്ടേക്കുക ഒരിക്കലും. വലിയ പരാതി ചാർജിംഗ് പ്രക്രിയ പ്രശ്നങ്ങൾ റഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു

സ്മാർട്ട് സ്വയം സ്കൂട്ടർ തുലനം , ബ്ലൂടൂത്ത് (നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പോലെ) വരുന്നതു സ്വകാര്യ ആളൊന്നിൻറെ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ, അത് യാത്രയിൽ സംഗീതം ആസ്വദിക്കാൻ കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. ഇത് പിന്നെയും ൫൦൦വ് മോട്ടോറുകൾ, ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാണ് സാധാരണ നടത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ശക്തി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സെലക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ സ്കൂട്ടർ ഒരു വലിയ ശേഷി ബാറ്ററി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകം സംസാരിച്ചു ചെയ്ത ഇവിടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണ് ആണ് സുരക്ഷ,, പേസ്, അതു വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഇടയിൽ സഹായകമായേക്കാം പരമാവധി ഭാരം ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഓപ്ഷനുകൾ പരിഗണിക്കാൻ. പോർട്ടബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അല്ല എങ്കിൽ എങ്കിലും അതിന്റെ ഫലമായി ഓപ്ഷനുകൾ നിറഞ്ഞ ഇഷ്ടം മൂല്യം അത്രയേയുള്ളൂ. ഒരു നൂറ്% തനതായ അറിയുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു മനോഹരവും സവാരി വൈദഗ്ധ്യം വാഗ്ദാനം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓപ്ഷനുകൾ. അവർ പല പ്രായക്കാർക്കും ആസ്വാദ്യകരവും വലിയവൻ ആകും ചുറ്റും നേടുകയും അനന്യമായ ഒരു വിധത്തിൽ തരിക.

സ്മാർട്ട് ബാലൻസ് സ്കൂട്ടർ ബ്ലൂടൂത്ത് ക്൭ കാര്യങ്ങൾ ൮.൫ഇന്ഛ് സോളിഡ് ടയറുകൾ Hummer

ഇനി ഈ മതിഭ്രമമുണ്ടാക്കുന്നു തിരക്ക് ഒരു രുചി എടുക്കാനും സ്വന്തമാക്കി പൊട്ടി എന്നു. കൂടാതെ, അത് പോലും പകൽ ഉപയോഗം പ്രകാരം ദിവസം വേണ്ടൂ ഗോപിനാഥന് പറഞ്ഞു. ഇത് എല്ലാവർക്കും സമ്പന്നമായ ഒരു കളിയായ കളിപ്പാട്ടം ഒരു ബദൽ നിരന്തരം ഉപയോഗത്തിൽ തുടർന്ന് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വഴി ഡിവൈസ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം സംവദിക്കാൻ വഴി പഠിക്കാൻ ശേഷം ഒരു കാര്യങ്ങൾ അധിക രസകരമായ വേണം യാത്ര എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന. ഈ സ്റ്റഫ് ക്രൂയിസ് ഓരോ തവണയും ഓരോ സ്കതെര് ഒരു യാത്രയിൽ എടുത്തു നിർത്തുന്നു. റൈഡേഴ്സ് മെച്ചപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ടയർ ഭാഗങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ചെയ്തു. ഒരു ചെറിയ ചക്രം സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണം എളുപ്പമാണ് അവർ നിങ്ങളുടെ ത്തിനായി ന് പൂർണത അറിയിക്കാൻ സമയം എടുക്കും വലിയ വീലുകളുള്ള വണ്ടും എന്നാൽ മറുപടി നൽകാൻ ചെരിവുമാണുള്ളത്. പോലെ തന്നെ ഈ റെക്കോർഡ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്ന പ്രൊഫഷണലുകളെ ചീത്തയുമായ പരാമർശിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പൊവെര്ബൊഅര്ദ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്വാൻ സമാനമായ. എന്നാൽ പരിശോധിക്കാം മറ്റ് അവശ്യ വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത് 2017 പോലെ, വ്യക്തികൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒരു പരിശോധിച്ച് അസൂയ ഒരു മിശ്രിതം അത്ഭുതമാണ് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങൾ കാരണം സുരക്ഷിതമായ ചോയ്സ് ആണ് കൊഒവ്ഹെഎല് ഏറ്റവും നിർമ്മാതാക്കൾ മികച്ച ഹോവർബോർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിർമാണ കമ്പനികൾ ഉയർന്ന ഏറ്റവും കാര്യങ്ങൾ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മൂല്യം ആത്മാർഥവും താങ്ങാവുന്ന വില.


പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-൧൯-൨൦൧൭