ഏറ്റവും ആസ്വാദനയോഗ്യം കാര്യങ്ങൾ ബാലൻസിംഗ് സ്കൂട്ടേഴ്സ് 2018

അതുപോലെ, വൈദ്യുത സ്കൂട്ടർ വിവിധ നിറങ്ങളിൽ വരുന്നു അതുമായി അലങ്കരിക്കാൻ പുറമേ സാധ്യമാണ് സ്റ്റിക്കർ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും എല്ലാ മാറികിട്ടി പോറലുകൾ ചൊവ്ല് ചെയ്യാൻ ഗുണകരമാകുന്ന. തീർച്ചയായും, സമയ ഉള്ളിൽ ഉന്നം എന്ന് ഒരു എവിടെയായിരുന്നാലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തരം. ഒരു വലിയ വാഹന കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതു ഗതാഗത കാത്തിരുന്ന് തവണ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഓടിക്കുന്ന അഭിനന്ദിക്കുന്നു വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തികളിലും ട്യൂണുകൾ ലേക്ക് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നു അതേസമയം. ഇത് രണ്ട് സവാരി മോഡുകളുണ്ട്; പഠിതാക്കളേയും വിദഗ്ധർ വേണ്ടി. സ്കൂട്ടർ ഒരു സ്ഥിരമായ ൧൦ക്ഗ് ശരീരം ഉണ്ട്; ഭ്രമണം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ രണ്ടു ചക്രങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിൽ ഹിന്ഗെദ്; കാലിലെ പിടി വരെ ഗ്രൊഒവെദ് റബ്ബർ പാഡുകൾ; നിങ്ങൾ അതിൽ കയറി ചാടും എപ്പോഴൊക്കെ അപ്പ് വളർത്താനും നീലയുടെ ലൈറ്റുകൾ ശരിയാണല്ലോ. പല വൈദ്യുത സ്കൂട്ടർഎന്നാൽ ഒരു ഗ്യാസ് സ്കൂട്ടർ ആവശ്യമുള്ള വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ല (നിങ്ങളുടെ നേറ്റീവ് നിയന്ത്രണം ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക) ചെയ്യരുത്. പല അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ നിരീക്ഷണത്തെ ചടങ്ങിൽ മറ്റേ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നീക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്ഥലം അവരുടെ തല .ജിഷ ഉത്പാദനവും ബ്ലോക്കുകൾ അവരെ സാധിച്ചെങ്കിൽ.

കാര്യങ്ങൾ

അവർ പ്രാഥമിക സമയം ഉൽപ്പന്ന കാണുമ്പോൾ ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ഇടയിൽ ഒരു ജിജ്ഞാസ അവിടെ. ആദ്യത്തെ കാര്യം അമർത്തുമ്പോൾ സൗകര്യം കാണിക്കാൻ കഴിവ് സ്വാപ്പ് ആണ്. വലിയ എവിടെയും ചക്രങ്ങളുടെ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് എവിടെയായിരുന്നാലും ഈ സ്കൂട്ടർ എടുത്തേക്കും. കൊഒവ്ഹെഎല് ക്൫ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഒരു നീർത്തടങ്ങൾ സ്കൂട്ടർ, വെളിച്ചം എന്നാൽ ഊർജ്ജമേറിയ ആണ്. ഒരു കർശന കടന്നു UL 2272 സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഹോവർബോർഡ്സ് ഞങ്ങൾ തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ എന്തു. നിങ്ങൾ ചലനത്തിൽ ആണെങ്കിൽ, ഈ നിങ്ങൾക്കത് ഉടൻ പോകാൻ കാണ്മാനില്ല ആയി വ്യാഖ്യാനിച്ചു കഴിയും. ഈ പുതിയ അങ്ങേയറ്റം പ്രശസ്തി സ്വയം തുലനം വൈദ്യുത സ്കൂട്ടർ കൊടുങ്കാറ്റായി ലോകത്ത് എടുത്തു ഓരോ ദിവസവും ഖ്യാതിനേടി ആവുകയും. വിദ്യുത് സ്കൂട്ടർ അടിസ്ഥാന തയ്യാറാക്കിയതായിരുന്നു പോകുന്നു. ഇരുചക്ര സ്വയം ബാലൻസിംഗ് സ്കൂട്ടേഴ്സ് ആവേണ്ടതുണ്ട്.എന്നാൽ ഫാഷനിൽ നേരേചൊവ്വേ ഗതാഗത അത് ഒരു വലിയ ഉൽപ്പന്നമാണ്, തികച്ചും പ്രവർത്തിക്കുന്നു! സ്കൂട്ടർ ഈ തരത്തിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ധാരാളം നൽകുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾ കാർ മുന്നോട്ടു പോകാൻ, ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ, മുന്നോട്ട് നിലകൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോട്ട് ചാഞ്ഞ് നിയന്ത്രണം കഴിയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ദെചെലെരതെ.

 


സമയം പോസ്റ്റ്: ജനുവരി-൦൪-൨൦൧൮