په هانګ کانګ کې د ګلوبل سرچینې د مصرفوونکو د بریښنايي ښودل 2019 وړاندې koowheel

koowheel، د لنډ واټن سفر د حل يو مخکښ Global برابروونکي، به په هانګ کانګ Global سرچینې د مصرفوونکو د بریښنايي ښودل، د نړۍ تر ټولو لوی د برښنا د سوداګرۍ د نندارو څخه د اپرېل د 11- 14، 2019 په هانګ کانګ کې ترسره یو وړاندې کړي.

koowheel غرفه: 2F36


ليکنه د وخت: Mar-14-2019