අප අමතන්න

slider3.jpg

සබඳතා තොරතුරු

ෂෙන්සෙන් ජෝමෝ තාක්ෂණ සමාගම, සීමාසහිත

20141114151532_94774   කර්මාන්ත ශාලාව එක් කරන්න: ර යෙ කලාප අංක 1, අංක 1 ChiTian නැගෙනහිර පාර, BaiShigang ගම්මානය, ChangPing නගරය, Dongguan නගරය 523570, චීනය (32000 ㎡)

20141114151540_25389    ඊ-තැපැල්: demi@koowheel.com

                     service@koowheel.com (පමණක් පාරිභෝගික සේවා / පසු පාවිච්චි සේවා සඳහා)

20141114151552_68236   TEL : +86 755-29378431  ජංගම : +86-150 1266 8196 Demi 

20141114151602_62806   SKYPE:sinrowsun20

20141114151609_26076   වෙබ් අඩවිය: www.koowheel.com

 

-------------------------------------------------- ------------

ඕවර්සීස් අලුත්වැඩියා මධ්යස්ථානය:

1) ජාතිය: ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය           

2) ජාතිය: ජර්මනිය නගරය: D-76227 Karlsruhe